Tên ngân hàng và số tài khoản:
.HOÀNG VĂN TRIỀU  
 - Ngân hàng vietcombank - chi nhánh Đông Sài Gòn
  - Số tài khoản : 0351002531409