Tên ngân hàng và số tài khoản:
HOÀNG VĂN TRIỀU
- Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
- số tài khoản: 1008274837
.HOÀNG VĂN TRIỀU  
 - Ngân hàng vietcombank - chi nhánh Đông Sài Gòn
  - Số tài khoản : 0351002531409