Tên ngân hàng và số tài khoản:
HOÀNG VĂN TRIỀU  
 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Đông Sài Gòn
 - Số tài khoản: 0351002531409