PHỤ KIỆN ĐỒ CHƠI XE ÔTÔ
ĐỘ BI XENON -ĐỘ ĐÈN LED
MÀN HÌNH ANDROID -CAMERA HÀNH TRÌNH
DÁN PHIM CÁCH NHIỆT- CÁCH ÂM CHỐNG ỒN
-----------------------------------------------------------------
HOTLINE: 0938584113 0984628760

Địa chỉ  : 78 - 80 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM

MÀN HÌNH ANDROID ZESTECH

Màn hình android Zestech Mazda

Mã hàng: 239549
Giá: 21.900.000 đ

Màn hình android zestech 13inch 2K 360

Mã hàng: 529786
Giá: 25.000.000 đ

Màn hình android Zestech 13inch 2K

Mã hàng: 561815
Giá: 19.000.000 đ

màn hình android Zestech ZX10+ giới hạn

Mã hàng: 814641
Giá: 20.900.000 đ

Màn hình android zestech ZX10 giới hạn

Mã hàng: 640226
Giá: 14.900.000 đ

Màn hình android zestech ZX10+ cao cấp

Mã hàng: 745399
Giá: 17.900.000 đ

Màn hình android zestech ZX10 cao cấp

Mã hàng: 513902
Giá: 11.900.000 đ

Màn hình android Zestech ZX10+ tiêu chuẩn

Mã hàng: 462355
Giá: 14.900.000 đ

Màn hình android Zestech ZX10 tiêu chuẩn

Mã hàng: 389757
Giá: 8.900.000 đ

Màn hình android zestech ZX8

Mã hàng: 951380
Giá: 10.500.000 đ

Màn hình android Zestech Mazda

Mã hàng: 181698
Giá: 16.500.000 đ

Màn hình android Zestech Z800+base

Mã hàng: 413458
Giá: 17.000.000 đ 19.000.000 đ

Android box Zestech DX14-PRO

Mã hàng: 811168
Giá: 11.500.000 đ

Android box Zestech DX-165

Mã hàng: 849862
Giá: 6.000.000 đ

Android box Zestech DX100

Mã hàng: 836976
Giá: 5.300.000 đ

Màn hình android zestech S100J

Mã hàng: 173260
Giá: 6.900.000 đ

Màn hình android zestech ZT360 G

Mã hàng: 912899
Giá: 10.900.000 đ

Màn hình android zestech ZT12.3 +360 cao cấp

Mã hàng: 824997
Giá: 23.000.000 đ 25.000.000 đ

Màn hình android zestech ZT12.3 cao cấp

Mã hàng: 589320
Giá: 17.000.000 đ 19.000.000 đ

Màn hình android zestech ZT12.3 +360 tiêu chuẩn

Mã hàng: 997630
Giá: 18.000.000 đ 20.000.000 đ
0938.584.113