PHỤ KIỆN ĐỒ CHƠI XE ÔTÔ
ĐỘ BI XENON -ĐỘ ĐÈN LED
MÀN HÌNH ANDROID -CAMERA HÀNH TRÌNH
DÁN PHIM CÁCH NHIỆT- CÁCH ÂM CHỐNG ỒN
-----------------------------------------------------------------
HOTLINE: 0938584113 0984628760

Địa chỉ  : 78 - 80 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM

MÀN HÌNH ANDROID ZESTECH

Màn hình android Zestech Z800+base

Mã hàng: 413458
Giá: 19.000.000 đ

Android box Zestech DX14-PRO

Mã hàng: 811168
Giá: 11.500.000 đ

Android box Zestech DX-165

Mã hàng: 849862
Giá: 6.000.000 đ

Android box Zestech DX100

Mã hàng: 836976
Giá: 5.300.000 đ

Màn hình android zestech S100J

Mã hàng: 173260
Giá: 6.900.000 đ

Màn hình android zestech ZT360 G

Mã hàng: 912899
Giá: 10.900.000 đ

Màn hình android zestech ZT12.3 +360 cao cấp

Mã hàng: 824997
Giá: 25.000.000 đ

Màn hình android zestech ZT12.3 cao cấp

Mã hàng: 589320
Giá: 19.000.000 đ

Màn hình android zestech ZT12.3 +360 tiêu chuẩn

Mã hàng: 997630
Giá: 20.000.000 đ

Màn hình android zestech ZT12,3 tiêu chuẩn

Mã hàng: 543912
Giá: 16.000.000 đ

Android box Zestech DX300 PRO

Mã hàng: 183788
Giá: 9.500.000 đ

Android box Zestech DX265 PRO

Mã hàng: 832566
Giá: 7.500.000 đ

Màn hình android Zestech MLK TOYOTA CROSS

Mã hàng: 920404
Giá: 19.000.000 đ

Màn hình android Zestech 360 bản base

Mã hàng: 524827
Giá: 12.900.000 đ

Màn hình android Zestech Z800PRO+ NEW

Mã hàng: 431155
Giá: 30.000.000 đ

Màn hình android Zestech Z800+ NEW

Mã hàng: 432636
Giá: 23.000.000 đ

Màn hình android Zestech Z800PRO+

Mã hàng: 366091
Giá: 24.000.000 đ 27.000.000 đ

Màn hình android Zestech Z800+

Mã hàng: 637118
Giá: 19.000.000 đ 20.900.000 đ

Màn hình android Zestech ZT360

Mã hàng: 384738
Giá: 17.500.000 đ

Màn hình android zestech MAZDA MIK 360

Mã hàng: 165683
Giá: 21.900.000 đ