PHỤ KIỆN ĐỒ CHƠI XE ÔTÔ
ĐỘ BI XENON -ĐỘ ĐÈN LED
MÀN HÌNH ANDROID -CAMERA HÀNH TRÌNH
DÁN PHIM CÁCH NHIỆT- CÁCH ÂM CHỐNG ỒN
-----------------------------------------------------------------
HOTLINE: 0938584113 0984628760

Địa chỉ  : 78 - 80 Vũ Tông Phan, F An Phú, TP Thủ Đức , TP HCM

MÀN HÌNH ANDROID ZESTECH

Màn hình android Zestech Z18 360

Mã hàng: 957761
Giá: 8.500.000 đ

Màn hình android Zestech ZT360 Base

Mã hàng: 218736
Giá: 13.900.000 đ

Màn hình android Zestech ZT360 G

Mã hàng: 335753
Giá: 11.900.000 đ

Android box Zestech DX350

Mã hàng: 917774
Giá: 8.500.000 đ 9.500.000 đ

Android box Zestech DX14 Plus

Mã hàng: 868405
Giá: 11.500.000 đ

Màn hình android Zestech ZX

Mã hàng: 555970
Giá: 9.500.000 đ

Màn hình android Zestech Mazda

Mã hàng: 239549
Giá: 21.900.000 đ

Màn hình android zestech 13inch 2K 360

Mã hàng: 529786
Giá: 16.500.000 đ

Màn hình android Zestech 13inch 2K

Mã hàng: 561815
Giá: 11.500.000 đ

màn hình android Zestech ZX10+ giới hạn

Mã hàng: 814641
Giá: 20.900.000 đ

Màn hình android zestech ZX10 giới hạn

Mã hàng: 640226
Giá: 14.900.000 đ

Màn hình android zestech ZX10+ cao cấp

Mã hàng: 745399
Giá: 17.900.000 đ

Màn hình android zestech ZX10 cao cấp

Mã hàng: 513902
Giá: 11.900.000 đ

Màn hình android Zestech ZX10+ tiêu chuẩn

Mã hàng: 462355
Giá: 14.900.000 đ

Màn hình android Zestech ZX10 tiêu chuẩn

Mã hàng: 389757
Giá: 8.900.000 đ

Màn hình android zestech ZX8

Mã hàng: 951380
Giá: 10.500.000 đ

Màn hình android Zestech Mazda

Mã hàng: 181698
Giá: 16.500.000 đ

Màn hình android Zestech Z800+base

Mã hàng: 413458
Giá: 19.000.000 đ

Android box Zestech DX14-PRO

Mã hàng: 811168
Giá: 10.500.000 đ 11.500.000 đ

Android box Zestech DX-165

Mã hàng: 849862
Giá: 5.500.000 đ
Danh mục sản phẩm
0938.584.113